מדריך הוספת פעילויות ומשאבים ב-Moodle

במדריך Moodle זה ננסה לתת הסבר על יצירת פעיליות ומשאבים פשוטים בקורס, כולל הסברים קצרים על כל אחת מהאפשרויות